Més EdC!

Dues noves empreses en el Directori d’Empreses de Confiança

 

El DEC ha estat creat pel Col·legi Oficial de Disseny Gràfic amb la finalitat de contribuir a l’enfortiment de la relació comercial entre els dissenyadors gràfics professionals i les empreses de serveis.

Dues noves empreses comparteixen aquesta mateixa manera d’entendre les relacions comercials i han signat conveni:

- Index Book. L’activitat principal de la qual és l’edició de llibres de disseny: www.indexbook.com.

- Sílvia Civit Studio. La seva activitat principal és la redacció de textos publicitaris: www.silviacivit.com.

 

Donem la benvinguda al nostre DEC a aquestes empreses que juntament amb les actuals contribuiran a millorar l’oferta de serveis.