El Disseny -Gràfic- necessita…? / El Diseño –Gráfico– necesita…?

* El Disseny –Gràfic– necessita espais?

Sí!, … Però sobretot necessita clarificació professional, estructura i ordre laboral, especialització i idees, reconeixement veritable i implicació en el teixit industrial i, és clar, en l’econòmic sense renunciar a la seva responsabilitat, també i per paral·lelisme de la seva naturalesa, en el cultural. El Disseny –Gràfic- necessita una correcta estratificació formativa, que cap territori quedi relegat –Tarragona!-, que es coordinin rangs professionals i nivells formatius…, un adequades línies de beques i de finançament de la investigació que necessita. El Disseny –Gràfic- va sobrat de vanitat i faltat del reconeixement de la seva utilitat per a TOTS. El Disseny –Gràfic- ha d’assumir les seves responsabilitats i exigir els seus drets.

Recerca i Desenvolupament, Innovació i Disseny –Gràfic!-, són les claus del present i del futur sense frivolitat i des del compromís…

* El Disney –Gràfic– necessita espais?

Sí!, Però no closques, mausoleus o tresors a repartir amb dubtosos criteris… i a un cost de creació i manteniment desproporcionats…

* El Disseny –Gràfic– necessita festivals, premis i festes?

Sí!, Però sobretot necessita TREBALL, projectes i el respecte que neix del suport i la veritable comprensió de la disciplina perquè puguem ajudar a tots, que és el nostre objectiu i la nostra més deixada i desaprofitada realitat.

* El Disseny -Gràfic– necessita vacances?

La veritat és que la disciplina com a tal no descansa però sí que ho hem de fer tots els que estem en ella, un descans que ens ha de permetre veure i veure’ns amb una certa distància, avaluar el que s’ha fet i projectar el que cal seguir fent i el que s’ha d’iniciar …, i precisament a això anem a dedicar aquests dies i aquestes hores de vacances …., perquè a la volta més i millor!, que nosaltres podem i hem de fer-ho encara millor!

Bones i plàcides vacances a totes, persones, dissenyadores!

———————–

* El Diseño –Gráfico– necesita espacios?

Sí!, …pero sobre todo necesita clarificación profesional, estructura y orden laboral, especialización e ideas, reconocimiento verdadero e implicación en el tejido industrial y, claro, en el económico sin renunciar a su responsabilidad, también y por paralelismo de su naturaleza, en el cultural. El Diseño –Gráfico- necesita una correcta estratificación formativa, que ningún territorio quede relegado –Tarragona-, que se coordinen rangos profesionales y niveles formativos…, una adecuadas líneas de becas y de financiación de la investigación que necesita. El Diseño –Gráfico- anda sobrado de vanidad y faltado del reconocimiento de su utilidad para TODOS. El diseño –gráfico- debe asumir sus responsabilidades y exigir sus derechos.

Investigación y Desarrollo, Innovación y Diseño –Gráfico!-, son las claves del presente y del futuro sin frivolidad y desde el compromiso…

* El Diseño –Gráfico– necesita espacios?

Sí!, pero no cascarones, mausoleos o tesoros que repartir con dudosos criterios… y a un coste de creación y mantenimiento desproporcionados…

* El Diseño –Gráfico– necesita festivales, premios y fiestas?

Sí!, pero sobre todo necesita TRABAJO, proyectos y el respeto que nace del apoyo y la verdadera comprensión de la disciplina para que podamos ayudar a todos, que es nuestro objetivo y nuestra más descuidada y desaprovechada realidad.

* El Diseño –Gráfico– necesita vacaciones?

La verdad es que la disciplina como tal no descansa pero sí lo tenemos que hacer todos los que estamos en ella, un descanso que nos debe permitir ver y vernos con una cierta distancia, evaluar lo realizado y proyectar lo que hay que seguir haciendo y lo que se debe iniciar…, y precisamente a eso vamos a dedicar estos días y estas horas de vacaciones…., porque a la vuelta más y mejor!, que nosotros podemos y debemos hacerlo aún mejor!!!

Felices y plácidas vacaciones a todas, personas, diseñadoras!