De la “d” a la “D”

Com passar de la “d” de disseny a la “D” de diners

Bizbarcelona

Pep Martínex

5 de juny de 2013

Recinte Montjuïc, Palau 5…

 

… Sembla que ara la salvació del país, l’economia i de tot allò que necessita salvació està en l’emprenedoria! O ets emprenedor o no ets res …

… De fet això per als dissenyadors no és res de nou, tots els que conec ho són o ho hem estat, potser ha estat el grau de desconeixement o d’equívocs que es relacionen amb la nostra activitat que sense remei ens hem hagut de llançar a definir-la i explicar una i altra vegada, client rere client i projecte rere projecte …, Salons com BizBarcelona ens donen l’oportunitat de plantejar per enèsima vegada aquesta perspectiva però amb el gran avantatge de situar-nos en un entorn majoritàriament compost per “necessitats i contractadors” de disseny gràfic !

… La sala es va omplir i l’interès i l’aplicabilitat de tot el que s’ha dit va ser agraïda per uns assistents que encara recelosos al principi van acabar convençuts al final!, Josep va brodar un discurs des de la comunicació i el disseny tan clar i lògic com a pròxim i aplicable.

El disseny és així!
——————————–Como pasar de la “d” de diseño a la “D” de dinero

…parece que ahora la salvación del país, la economía y de todo lo que necesita salvación está en la emprendeduría!, o eres emprendedor o no eres nada…

…de hecho eso para los diseñadores no es nada nuevo, todos los que conozco lo son o lo hemos sido, tal ha sido el grado de desconocimiento o de equívocos que se relacionan con nuestra actividad que sin remedio nos hemos tenido que lanzar a definirla y explicarla una y otra vez, cliente tras cliente y proyecto tras proyecto… Salones como BizBarcelona nos dan la oportunidad de plantear por enésima vez esa perspectiva pero con la gran ventaja de situarnos en un entorno mayoritariamente compuesto por “necesitados y contratadores” de diseño gráfico!

…la sala se llenó y el interés y la aplicabilidad de todo lo dicho fue agradecida por unos asistentes que aunque recelosos al principio acabaron convencidos al final!, Josep bordó un discurso desde la comunicación y el diseño tan claro y lógico como próximo y aplicable.

El diseño es así!