Plantilles gratuïtes

Plantilles gratuïtes i ofertes de calendaris per al 2014

EdC

Cevagraf

 

Totes les plantilles gratis de calendaris 2014 estan preparades per a aquest any i maquetades en Adobe InDesign CS, amb el seu arxiu d’intercanvi per a versions inferiors d’InDesign. Les imatges són independents de l’usuari, per tant, en aquestes plantilles no estan col·locades, només està reservat el seu espai per a què cadascú col·loqui les seves.

Visita la pàgina: https://cevagraf.coop/ca/plantillas-gratis-de-calendarios-2014/#.UelpzeB3W9k