Nou anys

Pocs haguessin apostat que després de nou anys encara seguiriem aquí, defensant i lluitant pel disseny gràfic i els seus professionals.

Però malgrat tots –persones i institucions– som aquí i seguirem aquí perquè és necessari i és el nostre compromís.

No veiem cap brot verd, de cap tipus, però a l’últim trimestre hi ha hagut més altes que baixes, el 98% de les quals són produïdes per raons econòmiques. També és cert que determinades institucions han comprés l’importància del paper dels Col·legis Oficials, entre elles la Generalitat de Catalunya encara que una de les raons per aquest interès sigui adonar-se que el Govern Central vol desmantellar-los, amb l’objectiu de fer que el sacrosant Mercat prengui el control un cop desregularitzats els serveis. No són bons temps, certament, per al rigor, el compromís, la responsabilitat, l’honestedat, la claredat, la transparència, la col·laboració, els comptes clars i els diners justos… però estem convençuts que aquestes actituds i potser algun empresonament sí que ens “treuran” de la crisi i, molt més important, refaran una societat més d’acord amb el que som i mereixem: una societat de benestar, respecte i solidaritat, una societat en la que el disseny gràfic sigui tan quotidià i reconegut  com alhora present en qualsevol àmbit, una societat rigorosa però no estricta, alegre tot i que no frívola, normalitzada sense perdre singularitats, tan flexible com compromesa… En definitiva, responsable i lliure, o sigui, ben dissenyada i ben comunicada, per damunt de tot!

Jesús Del Hoyo Arjona

Degà

——————-

…a las puertas del noveno aniversario solo decir que pocos habrían apostado por que aún estuviesemos aquí defendiendo y luchando por el diseño gráfico y sus profesionales…

…pero a pesar de casi todos –personas e instituciones-, aquí estamos y pensamos seguir porque es necesario y es nuestro compromiso…

…no percibimos brotes verdes de ningún tipo pero es cierto que en el último trimestre hay más altas de colegiación que bajas –de todas las producidas hasta el día de hoy el 98% por razones económicas!-, también es cierto que algunas instituciones han entendido el papel fundamental que juega un Col·legio Oficial, incluso la Generalitat de Catalunya aunque sea particularmente cierto y potenciado desde que el Gobierno Central se los quiere cargar!, para dejar el conjunto del estado, servicios y profesionales, en manos de la casi total desregulación y el control del “Sacrosanto Mercado”…. Ciertamente parece que no son buenos tiempos para el rigor, el compromiso, la responsabilidad, la honestidad, la claridad, la transparencia, la colaboración, paras las cuentas claras y los dineros justos…, pero nosotros estamos convencidos que estas actitudes y algún que otro encarcelamiento, sí son las que nos “sacaran” de la crisis y, sobre todo, reconstruirán una sociedad más acorde con lo que somos y merecemos. Una sociedad de bienestar, respeto y solidaridad. Una sociedad en el que el diseño gráfico es tan cotidiano y reconocido como presente en cualquier ámbito…, una sociedad rigurosa pero no estricta, alegre que no frívola, normalizada sin perder su singularidades, tan flexible como comprometida!, en definitiva responsable y libre!, es decir bien diseñada y bien comunicada SOBRE TODO!!!

Jesús Del Hoyo Arjona

Decano