El disseny ajuda!

Presbiacúsia?

Investigar en disseny gràfic, amb el disseny gràfic i des del disseny gràfic és necessari per consolidar i projectar la nostra disciplina, sens dubte!

Hi ha tant per fer que …  O ens paralitza la immensitat de la tasca o ens posem en anar fent …, doncs el camí de l’anar fent i denunciant clar!, és el camí del Col·legi.

El Col·legi Oficial de l’Disseny Gràfic de Catalunya col·labora en el projecte AUDICIÓ I COGNICIÓ DURANT L’ENVELLIMENT, Programa d’intervenció rehabilitadora mitjançant un aplicatiu táctil; i ho fem al costat de la Universitat Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Hospital Benito Menni de Sant Boi i el Parc Sociosanitària Pere Virgili de Barcelona.

Una oportunitat més d’evidenciar la necessitat i la transversalitat del Disseny Gràfic a tot els àmbits i nivells de la nostra societat …

… El disseny -gràfic- cal perquè el disseny -gràfic- ajuda!

————

Presbiacusia?

Investigar en diseño gráfico, con el diseño gráfico y desde el diseño gráfico es necesario para consolidad y proyectar nuestra disciplina, sin duda!

Hay tanto por hacer que… o nos paraliza la inmensidad de la tarea o nos ponemos al ir haciendo…, pues el camino del ir haciendo y denunciando claro!, es el camino del Col·legi.

El Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya colabora en el proyecto AUDICIÓN Y COGNICIÓN DURANTE EL ENVEJECIMIENTO

Programa de intervención rehabilitadora mediante  una aplicación táctil; y lo hacemos junto a la Universidad Ramón Llull, la Universitat Autónoma de Barcelona, el Hospital Benito Menni de Sant Boi y el Parc Sociosanitaria Pere Virgili de Barcelona. Una oportunidad de evidenciar la necesidad y la transversalidad del Diseño Gráfico en todo los ámbitos y niveles de nuestra sociedad…

…el diseño –gráfico- es necesario porque el diseño –gráfico- ayuda!