Contacte amb Empresa i Ocupació

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació, Sr. Felip Puig amb Jesús Del Hoyo i Magda Batlles

 

…com sempre, de forma discreta i sense escarafalls ni cobertures mediàtiques, des del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya seguim lluitant i treballant perquè el nostre disseny s’entengui millor, superi la frivolitat o mera instrumentalització en la que es situa de forma generalitzada i s’apreciï el veritable potencial que, contemplat disciplinàriament, té com a motor i catalitzador de canvis positius, que és el seu valor estructural en empreses i productes per a la societat i el país…

… en aquesta línia, el passat dia 18 vàrem tenir una entrevista amb el Conseller d’Empresa i Ocupació, Honorable Sr. Felip Puig…

… en un to tan clar com contundent en la reivindicació del respecte i la professionalitat, vàrem tenir una autèntica sessió de treball! Distesa, afable i d’afinadíssima sintonia, en la que es van marcar reunions, accions i vincles que s’emmarquen en la convicció comuna que no hi ha Disseny Gràfic sense una veritable clarificació i potenciació dels professionals que en veritat ho són i compleixen la legalitat…

———-

…como siempre de forma discreta sin aspavientos ni grandes coberturas mediáticas desde el Col·legi Oficial del Disseny Gràfic de Catalunya seguimos luchando y trabajando porque nuestro diseño sea mejor entendido, supere la frivolidad o mera instrumentalidad en la que se le sitúa de forma generalizada y se aprecie el verdadero potencial que contemplado disciplinarmente tiene como motor y catalizador de cambios positivos, su esencial valor estructural en empresas y productos para la sociedad y el país…

…en esta línea, el pasado día 18, tuvimos una entrevista con el Conseller de Empresa i Ocupació, Honorable Sr. Felip Puig…

…en un tono tan claro como contundente en la reivindicación del respeto y la profesionalidad, tuvimos una auténtica sesión de trabajo!, distendida, afable y de altísima sintonía en la que marcamos reuniones, acciones y vínculos que se enmarcan en la común convicción de que no hay Diseño Gráfico sin una verdadera clarificación y potenciación de los profesionales que verdaderamente lo son y cumplen la legalidad…

———-

The Official Graphic Design Association of Catalonia is constantly endeavouring, in its usual unassuming way, to make our profession more understandable, less frivolous, in order to give a boost to the already existing potential that may create substantial changes in society by making its presence increasingly felt in the industrial sector.

In keeping with this policy, we had a meeting with the Catalan Minister of Employment, the Honourable Sir Felip Puig on the 18th September. In the course of a nice, informal work session with him, we had the chance of putting forward our argument clearly and convincingly, which gave as a result a new schedule of meetings and further joint collaboration with his Department, supported by the mutual conviction that what is best for Graphic Design is the clarification and empowering of its lawful professionals.